Penghasilan Bahan Pengajaran dan Pembelajaran Berasaskan Perisian Persembahan Elektronik

 

Terdapat beberapa perisian yang boleh digunakan untuk menghasilkan Persembahan Elektronik Multimedia, sesuai digunakan dalam kelas. Antara perisian yang biasa digunakan ialah;

 

i)                    MS Ms Powerpoint

ii)                   Star Office

iii)                 Harvard Graphics

iv)                 Scala

 

Dalam Modul ini akan ditunjukkan cara menggunakan MS Ms Powerpoint dalam menghasilkan bahan pengajaran dan pembelajaran berbentuk Multimedia.

 

Ciri-ciri Persembahan Yang Baik

 

Sebelum memulakan pembinaan pesembahan, kita perlu merancang persembahan yang hendak dihasilkan. Sebelum merancang kita cuba imbas ciri-ciri persembahan yang baik. TIGA perkara berikut hendak diambil kira dalam menghasilkan persembahan elektronik.

 

i)                    Pengetahuan Grafik

ii)                   Penyediaan Papan Cerita

iii)                 Pembentang

 

 

Susunan dan Jarak antara Fon

 

Sesuaikan dengan Jarak bacaan dan penglihatan

 

 

 

 

 

Susunan dan jarak antara grafik

 

Sesuaikan dengan teks dan dalam satu paparan hadkan bilangan grafik yang dipaparkan saiz grafik sesuai dengan jarak penglihatan

 

Jarak antara baris perkataan

 

Sesuaikan dengan jarak bacaan dan penglihatan

Fokus

 

Fokus pada isi persembahan . Dalam contoh emphasis tertumpu kepada CASPER

 

 

 

 

 

 

FON

 

Mukataip pilih fon yang mudah dibaca , contoh ARIAL

 

Saiz Saiz yang sesuai berdasarkan kepada jarak penglihatan. Tinggi huruf satu inci jarak 50 meter

 

Bilangan Bilangan teks bagi satu slaid antara 15-24 patah perkataan.

 

Jarak huruf Jangan sehingga nampak bercantum antara dua huruf

 

 

 

 

 

Latar Belakang

 

Warna Pilih satu warna sahaja

Penggunaan Gunakan latar yang sama bagi satu sesi persembahan

 

 

Warna

 

Warna Objek/teks Kontra dengan latar belakang.

 

Sifat Warna Menjiwai warna : panas, sejuk, normal dan sebagainya.

 

 

LATIHAN

 

 

Huraikan TIGA lagi ciri-ciri yang perlu dimasukkan dalam Slaid bagi menghasilkan persembahan yang baik.